info@monrealprojeyonetim.com

0212 809 90 46

İcra Takibi

TAKİP TALEBİ Esas Kayıt No.Tarihi 1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ......................................................................ve ikametgahı,alacaklı yabancı memlekette ...................................................................... oturuyorsa Türkiye’de göstereceği....................................................................... ikametgahı ....................................................................... 2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin ........................................................................ adı, soyadı ve ikametgahı ........................................................................ 3- Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,soyadı ve ikametgahı ....................................................................... 4- Alacağın veya talep olunan teminatın cins ....................................................................... ve türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda ............................................ faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün ........................................... 5- Menkul rehni veya ipotekle temin edilmiş .............................. ............... .......................... olan bir alacak talebinde merhunun ne....................................................................... olduğu merhun üçüncü şahıslar tarafından ....................................................................... verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş...................................................................... ise adı, soyadı ....................................................................... 6-Takip, ilama veya takip hükmündeki belgeye .......................... ................. ......................... müstenit ise ilam veya belgeyi veren makamın ...................... ............................ ................ adı, ilam veya belgenin tarihi, nosu ve özeti ....................................................................... 7-Adi veya hasılat kiralarına ait takip talebi ........................... ............... ........................ 8-Tevdi edilen senet (poliçe, emre muharrer senet, çek)in tarih ve numarası, özeti senede müstenit değilse borcun sebebi ....................... .......................... ...................... 9-Alacaklının takip yollarından hangisini talep eylediği ....................... ............................................... Yukarıda (..........) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim. (Tarih..../..../......../) Alacaklı veya vekilinin imzası.

Profesyonel Site ve Apartman Yönetimi Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Bize Ulaşınız.

LÜTFEN TEKLİF ALINIZ

Bizimle İletişime Geçin :

Monreal Proje Yönetim Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş

Adres Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak No: 3 Veko Giz Plaza Kat: 18 Sarıyer - İstanbul
Telefon 0212 809 90 46
Email info@monrealprojeyonetim.com
Takip Edin