info@monrealprojeyonetim.com

0212 809 90 46

İpotek Koyma

İpotek Koyma (Mahkeme kararından sonra) .................................TAPU SİCİL MUHAFIZLIĞINA Paydaşı bulunduğumuz ve tapuda ....... ili .............. ilçesi ................ mahallesi ................ sokakta ............ ada ve...........parsel üzerinde;aynı anagayrimenkulün .......nolu bağımsız bölüm maliki bulunan ................... ........................ (borçlu kat malikinin adı-soyadı ve adresi yazılır). ........................... genel giderlerden payına düşen ........................TL.yi .........................sulh hukuk mahkemesinin .................tarih ve..................sayılı kararına rağmen ödememiştir. Mahkeme kararı dikkate alınarak,borçlu bulunan kat malikinin tapu kütüğünde kayıtlı bağımsız bölümü üzerinde borç tutarı olan......................TL.miktarında diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkının tescil edilmesini,bu durumun borçluya duyurulmasını arz ederim. (Tarih...../..../..........) Yönetici (Adı-Soyadı,İmza) ADRES: ...................................... .................................... EKLER: 1-Yöneticiliğin tevsikine ilişkin belge. 2-Yönetim planı. 3-Mahkeme kararı.

Profesyonel Site ve Apartman Yönetimi Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Bize Ulaşınız.

LÜTFEN TEKLİF ALINIZ

Bizimle İletişime Geçin :

Monreal Proje Yönetim Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş

Adres Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak No: 3 Veko Giz Plaza Kat: 18 Sarıyer - İstanbul
Telefon 0212 809 90 46
Email info@monrealprojeyonetim.com
Takip Edin