info@monrealprojeyonetim.com

0212 809 90 46

Muhasebe ve Finans Hizmetleri

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı uyarınca bina, site ve rezidansların mali bütçesinin (işletme projesi) hazırlanması gerekmektedir. İşletme bütçesinin hazırlanması, Aidatların tahsil edilmesi Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması Tüm gelir – giderlerin resmi olarak muhasebeleştirilmesi. Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması, yıl sonunda kapattırılması Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi. Personel maaşlarının ödenmesi. Ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ya da kiracıların dava ve icra takiplerinin planlanması ve yürütülmesi Ortak mahal elektrik, su, doğal gaz aboneliklerinin yapılması, Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi. Banka hesap hareketlerinin günlük takibi ve kayıt altına alınması. Ay sonlarında mali raporların hazırlanarak site sakinleri ve yönetim kurullarına sunulması. Dönem sonlarında yıllık faaliyet raporları ve muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması.

Ticari hayatın ve paranın işlem gördüğü her olayda muhasebe işlemleri olmaktadır. Bir işletmenin en önemli bölümlerinin başında “Muhasebe Birimi” gelmektedir. İşletmelerin büyüklüğüne veya kapasitesine bakılmaksızın gelir ve giderinin kayıt altına alınması, sonunda kar amacı da olmasa bile, diğer bir ifade ile hesaplarının tutulması zorunlu olmaktadır. Yurdumuzda gelir vergisi kanunu gereği apartman, site ve benzeri binaların yönetimi gelir vergisinden muaf olduğu için hesaplarının yeminli veya uzman kuruluşlar tarafından denetlenmesi zorunlu değildir.

Ayrıca günümüzde finansal ve mali işlemlerin takibini muhasebe yazılımları ile yapmaktadır. Bilgisayar tabanlı yazılımlar sayesinde bilgiler daha kolay saklanmakta, istetilen bilgiye daha kolay ulaşılmaktadır. Yazılımlar sayesinde işletmeler, mali bilgilerine daha çabuk erişerek işlem hızını artırmakta ve bu bilgileri güvenle saklayıp gerektiğinde raporlarını hızlı bir şekilde alabilmektedir.

Monreal Proje Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri, yönetmekte olduğu bina ve sitelerde muhasebe işlemlerini bilgisayar ortamında, her an denetçilerin ve yöneticilerin erişimlerine açık olacak şekilde güncel, şeffaf olarak tutmaktadır.

Profesyonel Site ve Apartman Yönetimi Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Bize Ulaşınız.

LÜTFEN TEKLİF ALINIZ

Bizimle İletişime Geçin :

Monreal Proje Yönetim Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş

Adres Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak No: 3 Veko Giz Plaza Kat: 18 Sarıyer - İstanbul
Telefon 0212 809 90 46
Email info@monrealprojeyonetim.com
Takip Edin